Regulamin

XIII EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO
„MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

Organizator

Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu,
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Współorganizator

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS
Polska Agencja Artystyczna POLEST we Wrocławiu

Patronat medialny

„Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”, „TVP Wrocław”

Mecenat
prof. Jan Miodek

Patronat honorowy

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki
ks. Jarosław Pizoń  – Inspektor Inspektorii  św. Jana Bosko we Wrocławiu

Odbiorcy
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji)
na jeden z dwóch tematów:

1.  Te trzy hasła miejmy w życiu: „Pracę, jedność i wytrwałość” (K. Ujejski). Rada anachroniczna czy aktualna? Która z tych wartości według ciebie jest dziś najważniejsza?

2.  Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący.  Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności (o. Fabian Kaltbach OFM). Przedstaw swoje zdanie.

Terminy
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub docx., należy przesyłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do 15 listopada 2017 roku drogą elektroniczną na adres: organizator@zlote-pioro.pl; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego pracę.

Wyniki
Rozstrzygnięcie konkursu – 1 grudnia 2017 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralny 1, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny);  ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.